RENDITINGIMUSED

Info
Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult. Rendisõiduki kasutamine seadusevastastel eesmärkidel, pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne. on keelatud. Keelatud on rendisõiduki kasutamine väljaspool selleks ettenähtud teid.
Rentnik kohustub juhtima sõidukit isiklikult ja mitte andma sõidukit kasutamiseks kolmandale isikule ilma lepingule märgitud Rendileandja kirjaliku loata.
Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkabussi rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib, rendile andja ei paku asendusautot. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui Rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks

Vajalikud dokumendid
Matkabussi rentimisel on vajalik esitada kehtiv juhiluba, id kaart või pass. Renditud matkabussi võivad juhtida vähemalt 25 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. juhistaaziga 5 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).

Broneerimine / tagatisraha
Matkabussi broneerimistasu / tagatisraha on 300 EUR. Broneerimise kinnitamiseks loeme broneerimistasu / tagatisraha laekumist meie arveldusarvele võimalik on kanda kahes osas broneeringutasu 200€ ja 300€ tagatisraha 3 päeva enne broneeringut. Broneerimistasu / tagatisraha tagastakse lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral 3 tööpäeva jooksul. (brooneerimis / tagatisraha sisaldab kaskokindlustuse omavastutus summat) vajadusel tehakse tasaarveldused broneerimistasu / tagatisraha summalt.

Rendiperiood, sõitmine matkaautoga, läbisõidu piirang
Matkabussi rendi minimaalne rendiperiood on kaks ööpäeva (e – n )( r – p 3 ööpäeva). Kui matkabuss tagastatakse rohkem kui 3 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Palume rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkabussi tagastamise aja ja/või koha suhtes. Matkabussil on läbisõidupiirang 600 km rendipäeva kohta. Iga ületatud km 0,5 €.
Klient ei tohi renditud matkabussiga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Kindlasti tuleb teavitada rendileandjat plaanitavast marsuudist.

Rendihinnad
Rendihinnad sisaldavad täiskasko kindlustust ja kohustusliku liikluskindlustust. Hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest. Rendi algus 12.00 ja tagastus aeg 12.00.

Arveldamine
Nii renditasu kui matkabussi broneerimistasu / tagatisraha tasutakse üldjuhul vahetult enne rendiperioodi algust. Hilisemad arveldused toimuvad pärast sõiduki tagastamist Rendileandjale. Tasuda on võimalik sularahas ja ülekandega.

Kindlustus
Matkabussi rendihinnad sisaldavad avariikindlustust Rentija omavastutusega 300 EUR ja varguskindlustust Rentija omavastutusega 15% sõiduki maksumusest. Veljed ja rehvid ei ole kindlustatud, nii rehvide kui ka velgede osas kannab Rentnik täielikku materiaalset vastutust.
Matkabussi ärandamise või varguse korral on Rentija kohustatud esitama sõiduki võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse, lõhkumise või varguse korral teatage sellest kindlasti politseisse. Politseist tuleb võtta kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Koheselt tuleb ühendust võtta rendifirmaga (info: 24h +372 568 237 22).

Auto seisukord ja kohustus rentnikule
Matkabuss antakse kliendile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Sõidukil on täidetud puhas vesi 110 l, gaas 11 kg (lisa balloon on varuks ning see on tasuline 20€). Kohustuslik on tutvuda matkaauto kütte, vee, pliidi, külmiku ja wc kasutamisega. Sõidukit kätte saades tuleb matkabuss hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõik vigastusted või puudused, vastasel juhul võib Rentnik jääda süüdi vigastuste eest või puudustes, mis olid sõidukil juba enne Rentnikule üleandmist.

Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurivedeliku taset, välis- ja sisevalgustuse korrasolekut, rõhku rehvides jne.) rendiperioodi jooksul.

Kütus
Sõiduk antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga. Matkabussi tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse juurde renditasule leppetrahv 150€. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik. Kõik matkabussid kasutavad diiselkütust.

Auto tagastamine
Matkabuss tuleb tagastada puhtana, siseruumid puhastatud, WC kassett tühjendatuna. Sõiduk tuleb tagastada samas seisukorras nagu rendile võtmise hetkel. Ainult veepaak ja gaas jätta täitmata. Välispuhastust ei tohi rentija teostada. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui matkaauto ei ole hästi koristatud. Siseruumide koristuse hind on 35 EUR. Sõiduki tagastamisel teostavad sõiduki ülevaatuse Rendileandja ja Rentija koos. Vead, mis ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, korvab Rentija autoesinduse hinnakirja alusel. Kui Rentija ei tagasta matkabussi õigeaegselt, on Rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti.

Nõuded kolmandatelt isikutelt, trahvid, rikkumised jms
Kõik rentniku ja/või matkabussi kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Muu
Autos ei ole lubatud transportida lemmikloomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 100 EUR.

Varustus, lisaseadmed
Sõidukitele on paigaldatud ärandamisvastased seadmed. Vajadusel saab inverteri 220/ 300w, ja navigatsiooniseadme kaasa. Autol on söögitarvete komplekt 4le (loeteleu on lepingulisas). Talvel on kõik matkabussid talverehvidega.

Lepingu kehtivus ja vaidluste lahendamine
Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

Leping ja lisad saadetakse kliendile tutvumiseks e-mailile.

TOP